REGLER OG VILKÅR FOR OPRETTELSE AF LEJEAFTALE VEDRØRENDE FERIEPROCESSOR

Cochlear Danmark (i det følgende benævnt Cochlear) tilbyder forældre til- eller lydprocessorens ejer (i det følgende benævnt “brugeren”) mod betaling at indgå en aftale om udlån af lydprocessor (ferieprocessor). Aftalens gyldighed gælder i en begrænset periode, hvor ferieprocessoren udlånes for at sikre brugerens rejse i tilfælde af tab eller skade på brugerens egen lydprocessor, eller  lignende uforudsete omstændigheder.

Oprettelse af låneaftale

Ferieprocessoren udlånes hvis  brugeren eller brugerens værge anmoder om dette fra Cochlear. Cochlear forpligter sig til at sende den eller de lånte ferieprocessorer til den angivne leveringsadresse  med en sporbar pakke 1-7 hverdage før afrejse. Ferieprocessoren/ferieprocessorerne udlånes i en begrænset periode og returneres ved udløbet af kontraktperioden, medmindre andet er aftalt med Cochlear.

Regler og vilkår

§ Ferieprocessoren tilhører Cochlear. Hvis brugerens lydprocessor ødelægges, stjæles eller går tabt, kan ejerskabet overdrages til brugerens høreafdeling efter aftale mellem disse parter. I tilfælde af dette skal brugeren kontakte Cochlear, når vedkommende vender hjem, og meddele dette.

§ Ferieprocessor låneaftalen indgås mellem brugeren og Cochlear og gælder kun for lydprocessoren. Tilbehør såsom batterier, batteriholdere, kabler og lignende tilbehør er ikke inkluderet.

§ Brugeren indsender en anmodning om ferieprocessor inden aftaleperiodens begyndelse. Aftalen ophører ved brugerens hjemkomst, som er angivet af brugeren i forbindelse med anmodning om ferieprocessoren. Det er brugerens eget ansvar at underrette Cochlear kundeservice, hvis lejeaftalen ønskes annulleret. Hvis ferieprocessoren allerede er sendt til brugeren, er det brugerens ansvar i tilfælde af et afbrudt lejemål, at returnere den til Cochlear inden afrejse.

§ Cochlear angiver farven på lydprocessoren.

§ Cochlear forpligter sig til at sende ferieprocessoren til den angivne adresse med ankomst 1-7 hverdage før kontraktperiodens begyndelse. Forsendelsen sendes til brugeren med en sporbar pakke for at sikre sporbarhed og forsikre produktets værdi.

§ Cochlear anbefaler på det kraftigste, at brugeren inden afrejsen sikrer, at vedkommendes rejseforsikring dækker ferieprocessorens/ferieprocessornes omkostninger til en værdi af 3.500 kr. pr. processor i tilfælde af tyveri, tab eller skade. Gyldig forsikring, der dækker enhver skade eller tab af feriebehandleren er på Brugerens eget ansvar.

§ Det er brugerens ansvar at sikre, at ferieprocessoren ikke benyttes på en anden bruger end tilsigtet, samt at kontrollere, at den korrekte lydprocessor benyttes på det korrekte øre i henhold til markeringer.

§ Lån af ferieprocessor sker med start den første dag ved aftalens begyndelse og skal returneres til Cochlear senest 10 arbejdsdage efter udløb af den aftalte periode. Brugeren forpligter sig til at returnere ferieprocessoren eller den beskadigede lydprocessor ved udgangen af aftaleperioden. I tilfælde af forsinket returnering forbeholder Cochlear sig ret til at opkræve rente for forsinket betaling på 20 procent af det betalte gebyr for hver forsinket uge, indtil lydprocessoren returneres.

§ Hvis returneringen af lydprocessoren forsinkes med mere end 45 dage, vil Cochlear anse lydprocessoren for at være tabt, og brugeren vil blive opkrævet for ferieprocessorens fulde værdi. Hvis denne faktura ikke betales inden forfaldsdatoen efter konventionelle rykkere, sendes denne til inkasso til videre behandling.

§ Ved at udfylde og indsende “Ferieprocessor” formularen i Cochlears online butik, bekræfter du, at du har læst, forstået og accepteret disse vilkår og betingelser.

Alle priser er inklusiv moms og varerne leveres fragtfrit til brugerens adresse indenfor Danmark. Betaling for lejeperioden sker via vores leverandør Nets i nettbutikken, eller via bankbetaling eller MobilePay ved bestillinger uden for nettbutikken. Ordren behandles så snart betalingen er godkendt. Du som kunde er ansvarlig for processoren fra du har modtaget processoren til vi hos Cochlear Danmark har modtaget den tilbage.

Spørg din læge om behandling af hørenedsættelse. Resultater kan variere, og din læge vil rådgive dig om de faktorer, der kan påvirke dit resultat. Følg altid brugsanvisningen. Ikke alle produkter er tilgængelige i alle lande. Kontakt venligst din lokale forhandler af Cochlear produkter for produktinformation. Cochlear, hør nu. Og altid, Kanso, Nucleus og det elliptiske logo enten varemærker eller registrerede varemærker ejet af Cochlear Limited.

© Cochlear Limited 2023 D2107631 V1