REGLER OG VILKÅR GJELDENDE OPPRETTELSE AV AVTALE FOR LÅN AV FERIEPROSESSOR

Cochlear Danmark (heretter omtalt som Cochlear) tilbyr foresatt eller innehaver av lydprosessor (heretter omtalt som Bruker) å, mot betaling, inngå avtale om utlån av lydprosessor (ferieprosessor). Avtalens gyldighet gjelder under en begrenset periode der ferieprosessoren utlånes for å trygge Brukerens reise dersom tap eller skade forekommer på Brukerens egen lydprosessor eller ved lignende uforutsette omstendigheter.

Opprettelse av utlånsavtale

Ferieprosessor utlånes om Bruker eller Brukers foresatt forespør dette fra Cochlear. Cochlear forplikter seg til å sende de(n) utlånte ferieprosessoren(e) til oppgitte leveringsadresse med sporbar pakke 1-7 virkedager før avreise. Ferieprosessoren(e) lånes ut for en begrenset periode og skal ved avtaleperiodens slutt returneres dersom ikke annet avtales med Cochlear.

Regler og vilkår

 • Ferieprosessoren er Cochlears eiendom. Dersom Brukers lydprosessor ødelegges, blir stjålet eller mistet kan eierskapet overføres Brukers helseforetak etter avtale mellom disse partene. Ved et slikt tilfelle skal Bruker ta kontakt med Cochlear ved hjemkomst og melde dette.
 • Avtale om lån av ferieprosessor inngås mellom Bruker og Cochlear og gjelder kun lydprosessor og magnet. Tilbehør slik som batterier, batteriholder, kabler og lignende tilbehør inngår ikke.
 • Brukeren sender inn forespørsel om Ferieprosessor før avtaleperiodens start. Avtalen avsluttes på Brukers hjemkomsttidspunkt, som oppgitt av Bruker ved forespørsel om Ferieprosessor. Det er Brukers eget ansvar å melde til Cochlears kundeservice dersom utleieforholdet ønskes avbrutt. Dersom utleieprosessor allerede er sendt Bruker, er det Brukers ansvar ved avbrutt leieforhold å returnere denne til Cochlear før avreise.
 • Det er Cochlear som angir farge på lydprosessor.
 • Cochlear påtar seg å sende ferieprosessoren til oppgitte adresse for ankomst 1-7 virkedager før avtaleperiodens start. Forsendelsen sendes til Brukeren med sporbar pakke, for å sikre sporbarhet og forsikre verdien på produktet.
 • Cochlear anbefaler på det sterkeste at Bruker før avreise sikrer at sin reiseforsikring tilstrekkelig dekker utlånslydprosessoren(e)skostnad til en verdi av 3 500 DKK per utlånsprosessor, ved tyveri, tap eller skade.
 • Det er Brukerens ansvar å kun bruke ferieprosessoren dersom Brukerens egen lydprosessor er ubrukelig, ved ødelagt lydprosessor, tyveri eller tap. Ved et slikt tilfelle skal Bruker ta kontakt med Cochlear ved hjemkomst og melde dette.
 • Det er Brukerens ansvar å sørge for at ferieprosessoren ikke brukes på en annen bruker enn tiltenkt, samt å kontrollere at rett lydprosessor settes på rett øre i henhold til markeringer.
 • Utlån av ferieprosessor skjer med start fra første dag ved avtalens start og skal sendes tilbake til Cochlear innen 10 virkedager etter den avtalte periodens slutt. Bruker påtar seg å returnere ferieprosessoren eller den ødelagte lydprosessoren ved avtaleperiodens slutt i samme etui som Brukeren mottok denne i. Ved forsinket retur forbeholder Cochlear seg retten til å belaste forsinkelsesrente på sene betalinger med 20 prosent av betalt gebyr for hver forsinket uke frem til lydprosessoren er returnert.
 • Dersom retur av lydprosessor er forsinket med mer enn 45 dager vil Cochlear anse lydprosessoren som tapt og Brukeren vil debiteres for ferieprosessorens fulle verdi. Betales ikke denne fakturaen innen forfallsdato etter konvensjonelle påminnelser vil ærendet sendes inkasso for videre håndtering.
 • Ved å fylle ut og sende inn skjemaet “Ferieprosessor” i Cochlears nettbutikk bekrefter du at du har lest, forstått og akseptert disse reglene og vilkårene.