Cochlear Danmarks Vagttelefon har telefon nummer 24 43 47 77. Telefonen betjenes af CI-uddannet personale hos vagtfirmaet G4S, ligesom der altid er en Cochlear medarbejder til rådighed som bagvagt. Telefonen er åben alle weekender og helligdage mellem kl. 10 og 15, og herudover kan der lægges besked eller sendes sms i weekender og på helligdage uden for telefonens åbningstid.

 

Hvad kan Vagttelefonen hjælpe med?

Vagttelefonen kan hjælpe i de tilfælde hvor din processor er uden lyd. Hvis du skal bruge en låneprocessor kræver det, at du er i besiddelse af dine map-indstillinger på den Cochlear USB-stick, du har fået udleveret på CI-centret.

Husk at det altid er en god idé at have reservedele som ekstra spole, kabler, batterier etc. liggende hjemme.

Der kan være situationer hvor vagten ikke kan løse problemet med det samme, men vi vil naturligvis bestræbe os på at afhjælpe problemerne så hurtigt som overhovedet muligt!

Før du ringer, bedes du derfor prøve følgende:

  • Udskifte spole og evt. kabler
  • Bruger du genopladelige batterier, skal du sikre dig at de er ladet op. Alternativt kan du prøve med engangsbatterier, som er de små runde zink-luft batterier. Disse tages ud af ”karrusellen” og skal ligge ½-1 minut inden de sættes i batteriholderen. Derefter skubbes batterihylsteret på og dette monteres på processoren.
  • Skifte mikrofon cover/filter hvis det er dårlig/svag lyd der er problemet
  • Lade processor ligge i tørreboks et godt stykke tid – gerne natten over

Hjælper intet af ovenstående, vil Vagttelefonen meget gerne prøve at hjælpe dig.

Vagttelefonen besvares i Århus. Hvis problemet ikke løses uden dit fremmøde, henvises til lokale vagter i Albertslund, Odense, Kolding, Århus, Ålborg eller Rønne.

Efter at have været i kontakt med vagten vil du blive spurgt om tilsagn til, at Cochlear må kontakte dig. Dette for at vi kan sikre, at den hjælp du tilbydes til stadighed lever op til de krav vi stiller.

Du er naturligvis også velkommen til selv at kontakte os, vores kontaktoplysninger kan findes her.

 

PS: Husk altid at få din map (dine lydprocessor indstillinger/programmer) lagt ud på USB nøglen når du har været til tilpasning på CI-centret. Du har fået en USB nøgle fra Cochlear da du fik din første processor.