Gå trygt ferien i møde uden frygt for at processoren sætter ud
 
Hvordan forgår det?
Send en mail til denmark@cochlear.com hvis du ønsker at leje en ferie-processor.

Mailen skal indeholde følgende oplysninger:

  1. Hvilken processor det drejer sig om (N5, N6, N7, Kanso 1, Kanso 2).
    Du vil få tilsendt samme type som den du eller dit barn i øvrigt går med
  2. Perioden ferie-processoren ønskes lejet i
  3. Dit navn og adressen hvortil ferie-processoren skal sendes
  4. Vedhæft den map (indstilling) der skal lægges i ferie-processoren
    (findes på den Danaflex USB-nøgle du har fået fra CI-centret), og husk, hvis bilateralt implanteret, at fortælle hvilket øre der ønskes ferie-processoren til, eller om der ønskes til begge ører

 
Hvad sker der så?
Senest 1 uge før periodens start modtager du med posten ferie-processoren. Gem æsken den modtages i til brug for returnering efter endt leje. Returnering skal ske som pakkepost af hensyn til sporbarheden, og er for egen regning.
 
Hvad koster det?
En standard-lejeperiode er på 5 uger. Det koster kr. 650,- for en processor, kr. 870,- for to processorer.
 
Medlemmer af Cochlear Family får 50% rabat
Er du medlem af Cochlear Family, får du 50% rabat på ovenstående priser.
Er du ikke allerede medlem af Cochlear Family, kan du blive det her:
 
Andet man skal være opmærksom på?
Udgiften til leje af ferie-processoren kan søges dækket hos din hjemkommune som en merudgift. Flere har allerede fået bevilliget dækning af udgiften hertil.