50% rabat på ferieleje processorer for alle medlemmer af Cochlear Family!

50% rabat på ferieleje processorer for alle medlemmer af Cochlear Family! Start: 1 juni 2019 - Slut: 31. august 2019

I perioden 1. juni til 31. august 2018 er der for medlemmer af Cochlear Family 50% rabat på lejen, således at prisen for Cochlear Family medlemmer bliver:
1 processor kr. 325,- 2 processorer kr. 435,-.

Indmeldelse i Cochlear Family er gratis og kan ske her.
 
 

Leje af ferieprocessor

– Gå trygt ferien i møde uden frygt for at processoren sætter ud

 

Hvordan forgår det?

Send en mail til danaflex@danaflex.com hvis du ønsker at leje en ferie-processor.

Mailen skal indeholde følgende oplysninger:

Hvilken processor det drejer sig om (N5, N6, N7, Kanso). Du vil få tilsendt samme type som den du eller dit barn i øvrigt går med.

Perioden ferie-processoren ønskes lejet i

Dit navn og adressen hvortil ferie-processoren skal sendes
Vedhæft den map (indstilling) der skal lægges i ferie-processoren (findes på den Danaflex USB-nøgle du har fået fra CI-centret), og husk, hvis bilateralt implanteret, at fortælle hvilket øre der ønskes ferie-processoren til, eller om der ønskes til begge ører.

 

Hvad sker der så?

Senest 1 uge før periodens start modtager du med posten ferie-processoren. Gem æsken den modtages i til brug for returnering efter endt leje. Returnering skal ske som pakkepost af hensyn til sporbarheden, og er for egen regning.

 

Hvad koster det?

En standard-lejeperiode er på 5 uger. Det koster kr. 650,- for en processor, kr. 870,- for to processorer.

 

Andet man skal være opmærksom på?

Udgiften til leje af ferie-processoren kan søges dækket hos din hjemkommune som en merudgift. Flere har allerede fået bevilliget dækning af udgiften hertil.

 

Leave a Reply